Công ty bạn đang ngày càng phát triển, bạn muốn mở rộng thị trường, tạo dựng thương hiệu, bạn lựa chọn mở thêm chi nhánh công ty. Bài viết này sẽ giúp bạn có đầy đủ thông tin về các bước thành lập chi nhánh công ty TNHH Một Thành Viên.


Nôi dung bài viết gồm 3 phần:
👉 Lựa chọn hình thức chi nhánh công ty TNHH Một Thành Viên
👉 Hồ sơ, thủ tục cần phải thực hiện theo quy định
👉 Thủ tục thuế đối với chi nhánh công ty TNHH Một Thành Viên

Sau đây bài viết sẽ đi vào chi tiết từng bước phải thực hiện các thủ tục theo quy định nhà nước:

Bước 1: Lựa chọn hình thức chi nhánh công ty TNHH Một Thành Viên
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Bước 2: Hồ sơ, thủ tục cần phải thực hiện theo quy định
Theo quy định, bạn cần phải thực hiện các hồ sơ theo mẫu sau:
1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (mẫu tham khảo);
3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh(mẫu tham khảo);
4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh.
Nơi nộp hồ sơ: tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư
Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 3: Thủ tục thuế đối với chi nhánh công ty TNHH Một Thành Viên
Chi nhánh nộp lệ phí môn bài năm 1.000.000đ (Nếu thành lập từ ngày 01/7 trở đi thì mức lệ phí môn bài là 500.000đ)
✔ Trường hợp chi nhánh đăng ký kê khai theo hình thức phụ thuộc thì kê khai thuế GTGT, TNDN về công ty chính
✔ Trường hợp chi nhánh đăng ký kê khai theo hình thức độc lập thì kê khai thuế GTGT, TNDN riêng (chi nhánh phải có con dấu, chữ ký số để kê khai riêng)
🌂 Trên đây là các bước thành lập chi nhánh công ty TNHH Một Thành Viên trên Sở kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế.
Nếu bạn không có thời gian thực hiện các công việc trên, hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Nhanh Chính Xác – PHÍ DỊCH VỤ CHỈ 1.400.000 đ – CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ
Hotline: 0888.031.689 – 0986.316.211
VIETTAS ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP