Nhóm của bạn đang có kế hoạch thành lập công ty cổ phần để bắt đầu khởi nghiệp cùng nhau. Bạn chưa biết các bước tiến hành đăng ký công ty cổ phần như thế nào?

thành lập công ty cổ phần
Các bước thành lập công ty cổ phần
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước thủ tục thành lập một công ty cổ phần nhé.
Nội dung bài viết gồm:

Nội dung 1: Khái niệm và ưu điểm loại hình công ty cổ phần
Nội dung 2: Thủ tục, hồ sơ để đăng ký công ty
Nội dung 3: Các lưu ý sau khi có giấy phép công ty

Cụ thể các nội dung được trình bày chi tiết như sau:
I. Khái niệm và ưu điểm loại hình công ty cổ phần
Định nghĩa: Công ty cổ phần là một loại hình công ty được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó:
- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần (CP)
- Cổ đông sở hữu cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp;
- Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
Ưu điểm:
- Được phát hành cổ phần để huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế;
- Có cấu trúc vốn đa dạng, phù hợp yêu cầu phát triển và yêu cầu quản lý của công ty; cổ đông của công ty cổ phần được thực hiện các quyền của chủ sở hữu thông qua đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao;
- Quy mô hoạt động của công ty cổ phần thường lớn với khả năng mở rộng kinh doanh thuận lợi thông qua huy động vốn cổ phần
II. Thủ tục, hồ sơ cần thiết theo quy định
Các hồ sơ cần chuẩn bị gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
2. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định); Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu quy định);
3. Điều lệ (mẫu tham khảo);
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;
4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư
Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ nộp hợp lệ
III. Các lưu ý sau khi có giấy phép công ty
- Công ty phải đặt bảng hiệu và treo bảng hiệu theo quy định;
- Thực hiện mua chữ ký số (Viettel, Vina) để nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp tiền lệ phí môn bài (Thời hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày có giấy phép);
- Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế quản lý.
Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký thành lập công ty Cổ phần. Nếu bạn không có thời gian thực hiện những công việc trên, hãy liên hệ Công ty TNHH Tư Vấn Thuế Viettas để chúng tôi thay mặt bạn thực hiện các thủ tục trên – Chi phí dịch vụ chỉ 1.400.000đCAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ
Hotline: 0888.031.689 – 0986.316.211