Từ ngày 11/3/2019 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT bắt đầu có hiệu lực, biểu mẫu tại phụ lục I-1 đến I-5 phát sinh bất cập khi kê khai đăng ký thành lập doanh nghiệp. Cụ thể, mục Thông tin đăng ký thuế, chỉ tiêu Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán.


Kê khai thông tin kế toán trưởng khi đăng ký doanh nghiệp? (ảnh minh họa)
Cụ thể, Biểu mẫu của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn như sau: “Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu Hình thức hạch toán thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán tại chỉ tiêu Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán.
Ngày 26/3/2019 trên báo “http://baochinhphu.vn” Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trong khối Thông tin đăng ký thuế tại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
Việc cập nhât, bổ sung thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã có Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán theo quy trình quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT (theo baochinhphu.vn).
Kết luận rằng, khi làm thủ tục đăng ký mới doanh nghiệp thì không phải kê khai Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán trong biểu mẫu TT02/2019/TT-BKHĐT.

Nếu bạn cần tư vấn thêm pháp lý về thành lập công ty, về tư vấn thuế hãy liên hệ ngay Công ty Tư Vấn Thuế Viettas nhé.


Hotline: 0888.031.689 - 0986.316.211

Chia sẻ nỗi lo về thuế cùng doanh nghiệp