Bạn đang có ý định thành lập công ty, doanh nghiệp và chưa hiểu về hồ sơ, thủ tục, loại hình, vốn điều lệ….thì bài viết này sẽ giải quyết tất cả những vấn đề đó cho bạn.

I. Bước đầu thành lập doanh nghiệp, công ty
1. Xác định loại hình doanh nghiệp

ü   Doanh nghiệp tư nhân: Đây là loại hình doanh nghiệp dễ điều hành nhất, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

ü   Công ty TNHH 1 thành viên: Đây là loại hình doanh nghiệp do một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

ü   Công ty TNHH 2 thành viên: Đây là loại hình doanh nghiệp từ 02 thành viên trở lên; các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

ü   Công ty Cổ phần: Là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
2. Tên doanh nghiệp


Doanh nghiệp có thể lựa chọn tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng Anh phù hợp với nhu cầu của mình. 
Lưu ý: Chúng ta không thể đặt tên trùng với tên doanh nghiệp đã đặt trước đó.
II. Thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty
Thủ tục thành lập DNTN
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

3. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 1 thành viên
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Điều lệ (mẫu tham khảo);

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên
1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên) (mẫu tham khảo);

3- Danh sách thành viên (mẫu quy định);

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

4.2-  Nếu thành viên là tổ chức:

- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định); Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu quy định);

3. Điều lệ (mẫu tham khảo);

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

III. Nơi nộp hồ sơ và lệ phí thành lập doanh nghiệp, công ty
Nơi nộp hồ sơ: Thực hiện nộp hồ sơ thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư
Lệ Phí nhà nước: Tổng 900.000 đ
  ü  Phí thành lập công ty, doanh nghiệp: 100.000 đ
  ü  Phí đăng bố cáo công ty, doanh nghiệp lên cổng thông tin Quốc gia: 300.000 đ
  ü  Phí con dấu tròn công ty + đăng ký mẫu dấu: 500.000 đ
IV. Một số lưu ý khi thành lập doanh nghiệp, công ty – ĐÚNG LUẬT
  ü  Lưu ý về xác định loại hình công ty
  ü  Lưu ý về đặt tên công ty
  ü  Lưu ý về địa chỉ công ty
  ü  Lưu ý về ngành nghề kinh doanh
  ü  Lưu ý về vốn điều lệ
  ü  Lưu ý về xác định cổ đông/thành viên góp vốn
  ü  Lưu ý về người đại diện pháp luật
Nếu bạn không muốn tốn thời gian thực hiện hết tất cả các công việc rắc rối trên, bạn có thể liên hệ Công ty Tư Vấn Thuế Viettas để thành lập công ty một cách dễ dàng - Phí dịch vụ chỉ 500.000đ - CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

Hotline: 0888.031.689 – 0986.316.211