Các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên thực hiện chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp quy định. Trường hợp không thực hiện, UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Chính sách đã có nhiều thay đổi để tạo thuận lợi cho các Hộ kinh doanh chuyển đổi sang đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thủ tục thành lập Công ty, Doanh nghiệp còn nhiều băn khoăn và phức tạp với nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này sẽ giúp Hộ kinh doanh hiểu hơn về lợi ích của việc lên Công ty, Doanh nghiệp và chia sẻ thông tin về thủ tục mở 01 công ty, doanh nghiệp dễ hiểu nhất.

Nôi dung bài viết gồm:

Trường hợp nào bắt buộc chuyển đổi lên Công ty, Doanh nghiệp
Lợi ích của việc lên Công ty, Doanh nghiệp
Thủ tục pháp lý để mở Công ty, Doanh Nghiệp
Những hỗ trợ của Viettas áp dụng riêng cho Hộ kinh doanh tại Tp. HCM
                                                                                                            
Trường hợp bắt buộc Hộ kinh doanh chuyển đổi lên công ty, doanh nghiệp:
Các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên thực hiện chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp quy định. Trường hợp không thực hiện, UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lợi ích của việc chuyển đổi lên công ty, doanh nghiệp:

  ü Được nộp thuế theo thực tế lợi nhuận kinh doanh của mình (Thường hộ kinh doanh nộp thuế khoán hàng tháng và mức thuế sẽ tăng theo từng năm)

  ü Được sử dụng hóa đơn GTGT để bán hàng cho công ty, doanh nghiệp

  ü Theo quy định mới thì doanh nghiệp siêu nhỏ không phải nộp Báo cáo tài chính năm, được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp

  ü Thủ tục khai thuế đơn giản hơn, minh bạch hơn và nộp thuế thấp hơn

  ü Được tiếp cận và tận hưởng nhiều chính sách ưu đãi của pháp luật: Có con dấu tròn khi ký kết hợp đồng để tạo niềm tin với khách hàng; được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào; nếu kinh doanh thua lỗ không phải nộp thuế TNDN và được trừ khoản lỗ đó trong vòng 05 năm

  ü Có nhiều thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và mở rộng mặt bằng (Có thể mở thêm nhiều địa điểm kinh doanh trên các Quận khác nhau và chỉ kê khai thuế tại công ty)

Thủ tục pháp lý lên công ty, doanh nghiệp

Hồ sơ xin giấy phép cần những giấy tờ sau:

ü Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp

ü Dự thảo điều lệ công ty, doanh nghiệp

ü Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên; danh sách cổ đông đối với công ty Cổ phần; danh sách góp vốn đối với công ty hợp danh

ü Bản sao công chứng CMND/CCCD các thành viên góp vốn

ü Giấy ủy quyền (Nếu có)

Xin giấy phép ở đâu?

ü Việc đăng ký xin giấy phép được thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư

 ► Hỗ trợ Viettas áp dụng riêng cho Hộ kinh doanh

ü Tư vấn miễn phí về hình thức kế toán, khai thuế phù hợp riêng với Hộ kinh doanh

ü Tư vấn miễn phí về quyền lợi của Hộ kinh doanh chuyển đổi lên công ty, doanh nghiệp

ü Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp trọn gói áp dụng cho Hộ kinh doanh là 1.200.000 đ

ü Miễn phí thủ tục kê khai thuế ban đầu, đăng ký đặt in hóa đơn