Công ty bạn là công ty cổ phần và đang muốn bổ sung thêm ngành nghề công ty. Bạn chưa biết thủ tục và các bước được thực hiện như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn từng bước cách đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề công ty cổ phần một cách chi tiết.


🌞 Nội dung bài viết gồm:
👉  Quy định thay đổi, bổ sung ngành nghề công ty cổ phần
👉  Thủ tục, hồ sơ cần nộp trên Sở kế hoạch đầu tư
👉  Lưu ý khi thay đổi, bổ sung ngành nghề công ty cổ phần
Quy trình thực hiện thay đổi, bổ sung ngành nghề công ty cổ phần như sau:

Bước 1: Quy định phải thay đổi, bổ sung ngành nghề
Khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành kinh doanh, trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi người đại diện pháp luật có trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Thủ tục, hồ sơ phải nộp theo quy định
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
2.  Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo);
3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo);
4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây)
Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư
Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc

Bước 3: Lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đảm bảo các điều kiện theo quy định
Ghi đúng mã ngành cấp 4 – hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam theo ngành nghề công ty mình dự kiến thay đổi, bổ sung
Nếu bạn không có thời gian thực hiện những công việc trên, hãy liên hệ ngay dịch vụ thành lập công ty nhanh chính xác Viettas – Phí dịch vụ đăng ký tài khoản ngân hàng trên Sở kế hoạch -  500.000 đ CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ
Hotline: 0986.316.211 – 0888.031.689
VIETTAS LUÔN LẮNG NGHE YÊU CẦU CỦA BẠN