Trong quá trình hoạt đông do nhu cầu kinh doanh nên nhiều công ty chuyển địa điểm kinh doanh và phải thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Thành lập doanh nghiệp Viettas sẽ hướng dẫn các bước làm thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh với cơ quan thuế.
thay đổi địa chỉ khác quận
Bước 1: Các hồ sơ phải nộp
Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận, trong thời gian 10 ngày làm việc phải thông báo thay đổi thông tin với cơ quan thuế quản lý. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm:
- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.
Tại cơ quan thuế chuyển đến:
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm (mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này) của cơ quan thuế nơi chuyển đi, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
Bước 2: Xử lý hóa đơn đang sử dụng
TH1: Hóa đơn mua tại cơ thuế thì các bác làm thông báo hủy hóa đơn và sang bên cơ quan quản lý thuế mới nộp hồ sơ mua hóa đơn nhé.
Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn;
- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy: Ghi chi tiết tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số, số lượng hóa đơn hủy (từ số đến số);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hóa đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC).
TH2: Hóa đơn đặt in
1. Nếu không có nhu cầu sử dụng thì hủy hóa đơn và sang quận mới phát hành hóa đơn theo mẫu mới sử dụng (Thủ tục hủy hóa đơn như trên).
2. Nếu muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn còn tồn, các bác cần làm:
- Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn + Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC (Mẫu 3.10 Thông tư 39/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế chuyển đi.
- Nộp thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn + Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BKAC/01 (Mẫu 3.10 Thông tư 39/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế chuyển đến.
Các bác cần tư vấn thêm các nội dung nào liên quan đến thành lập công ty, về thuế, Quyết toán thuế, Hoàn thuế hãy liên hệ em nhé.
Hotline: 0888.031.689 - 0986.316.211
Email: tuvanthueviettas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/tuvanthueviettas/