Lịch nộp các loại tờ khai báo thuế năm 2019

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Lưu ý:

Doanh nghiệp đang thực hiện tạm ngưng kinh doanh thì không phải nộp báo cáo thuế trong thời gian tạm ngưng. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngưng không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán năm
✔ Tờ khai lệ phí môn bài khai duy nhất một lần khi bắt đầu kinh doanh. Nếu có thay đổi vốn điều lệ dẫn tới thay đổi bậc môn bài thì doanh nghiệp chỉ nộp tiền thuế theo tiểu mục môn bài mới mà không phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài.
Các bạn cần tư vấn thêm các nội dung nào liên quan đến thành lập công ty, về thuế, Quyết toán thuế, Hoàn thuế hãy liên hệ em nhé.
Công ty TNHH Tư Vấn Thuế Viettas
Hotline: 0888.031.689 – 0986.316.211
Email: tuvanthueviettas@gmail.com
Giải pháp về thuế dành cho doanh nghiệp