thay đổi ngành nghề kinh doanh
thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (ảnh minh họa)

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh không được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bạn có thể tra cứu ngành nghề công ty mình trên hệ thống Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.
Theo quy định tại điều 32 Luật doanh nghiệp năm 2014 khi công ty có thay đổi, bổ sung ngành nghề vẫn phải thực hiện nộp hồ sơ thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.
Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:
1- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp I-15 (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
3- Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
5- Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (nếu không phải đại diện pháp luật đi)
Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc
Lưu ý:
Doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mã ngành mới tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg
✔ Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
✔ Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên (nhấn vào đây xem hướng dẫn),
✔ Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác (nhấn vào đây xem hướng dẫn).
👉 Nếu bạn không có thời gian thực hiện những công việc trên, hãy liên hệ ngay Dịch vụ của chúng tôi – Phí dịch vụ 500.000 đồng CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ
Công ty Tư Vấn Thuế Viettas
Hotline: 0888.031.689 – 0986.316.211
Email: tuvanthueviettas@gmail.com