Do từng nhu cầu riêng công ty có thể thay đổi địa chỉ để thích ứng với tình hình hiện tại. Theo quy định doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh với Sở kế hoạch đầu tư.
Các bước thay đổi địa chỉ công ty
Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh:
Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty theo quy định gồm:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2.  Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Lệ phí nhà nước: 100.000 đồng
Phí đăng công bố trên Cổng thông tin Quốc gia: 300.000 đồng
Lưu ý:
+ Doanh nghiệp phải thay con dấu tròn công ty và đăng ký mẫu dấu mới trên Sở kế hoạch đầu tư.
+ Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan thuế trường hợp thay đổi địa chỉ dẫn tới thay đổi cơ quan thuế quản lý.
+ Thay đổi về hóa đơn đang sử dụng:
TH1: Nếu hủy hóa đơn cũ và phát hành hóa đơn mới theo tên doanh nghiệp mới theo hướng dẫn Thông tư 39/2014/TT-BTC.
TH2: Tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ
Doanh nghiệp nộp thông báo 3.13 Thông tư 39/2014/TT-BTC thông báo thay đổi thông tin tên doanh nghiệp.
Doanh nghiệp thực hiện đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.
Nếu bạn không có thời gian thực hiện, hãy liên hệ em nhé - Phí dịch vụ CHỈ 500.000 đ CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ KHÁC
Các bạn cần tư vấn thêm các nội dung nào liên quan đến thành lập công ty, về thuế, Quyết toán thuế, Hoàn thuế hãy liên hệ em nhé.
Công ty TNHH Tư Vấn Thuế Viettas
Hotline: 0888.031.689 – 0986.316.211
Email: tuvanthueviettas@gmail.com
Giải pháp về thuế dành cho doanh nghiệp