Thời gian tới Công ty có nhiều hợp đồng lớn cần tăng uy tín với đối tác hay cần tham gia đấu thầu một dự án nào đó. Và công ty bạn cần tăng vốn điều lệ để thể hiện năng lực về vốn, tăng niềm tin với đối tác, khách hàng. Có nhiều lý do để công ty cần phải tăng vốn điều lệ cho phù hợp với quy mô hiện tại.
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty
Hướng dẫn thay đổi vốn điều lệ công ty
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng bước thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Sở kế hoạch đầu tư.
Đối với công ty TNHH Một Thành Viên:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
3. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
✖ Đối với công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên:
1. Giấy đề nghị thay đổi; mẫu I-11 (do người đại diện theo pháp luật ký);
2. Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
3. Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);
5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
✖ Đối với công ty Cổ phần:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);
5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư
Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí nộp hồ sơ: 100.000 đồng
Lệ phí công bố trên Cổng thông tin quốc gia: 300.000 đồng
Những lưu ý khi đã thay đổi vốn điều lệ:
Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
✔ Trường hợp tăng vốn điều lệ ảnh hưởng đến bậc thuế môn bài (thay đổi trên 10 tỷ đồng) doanh nghiệp cần nộp tiền thuế môn bài theo tiểu mục mới và mức thuế mới của năm tiếp theo năm thay đổi vốn điều lệ (Doanh nghiệp không cần nộp lại tờ khai lệ phí môn bài).
Nếu bạn không có thời gian thực hiện những thủ tục trên, hãy liên hệ ngay với Chúng tôi – Phí dịch vụ chỉ 500.000 đ CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ.
Công ty TNHH Tư Vấn Thuế Viettas
Hotline: 0888.031.689 – 0986.316.211
Email: tuvanthueviettas@gmail.com
Giải pháp về thuế dành cho doanh nghiệp