Thành lập công ty là thủ tục pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.


Hồ sơ thành lập công ty
Hồ sơ để thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2015
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2015, Hồ sơ thành lập công ty được quy định như sau:

I. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân.

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 2. Bản sao thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân

II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty Hợp danh

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 2. Điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

III. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 2. Điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên góp vốn
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 1. Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 2. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

IV. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty Cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 1. Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
 2. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

V. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp cho Phòng đăng ký kinh doanh
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
 3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

liên hệ ngay để thành lập công ty tốt nhất

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay để bạn có được sự phục vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất.
Hotline: 0888.031.689 - 0986.316.211